Vrhunska zanatska veština
uz svetski dizajn i kvalitet
Kontakt | O nama | Početna strana

ART METAL, Jovana Cvijića 35, Novi Sad | 021 6331-461, 522-176, 063 526-821

 

IZRADA I MONTAŽA

Kapija i ograda
Stepenišnih ograda
Balkonskih ograda
Zaštitnih rešetki
Metalnog nameštaja
Metalne galanterije
  Kontakt | O nama
Kvalitet i izrada Dizajn/Projektovanje Izrada Montaža Izložbeni salon

Stepenišne ograde mogu biti spoljašne i unutrašnje. Specijalno profilisani rukohvati od punog čelika, kao i početni stubovi sa krivinama i dizajnom koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim, moderan ili klasičan. Kačenje može biti bočno ili sa gornje strane. Boja se prilagođava enterijeru.
     
 
(7-74) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-73) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-72) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-71) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-70) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-69) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-68) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-67) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-66) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-65) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-64) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-63) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-62) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-61) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-60) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-59) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-58) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-57) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-56) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-55) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-54) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-53) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-52) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-51) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-50) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-49) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-48) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-47) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-46) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-45) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-44) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-43) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-42) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-41) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-40) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-39) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-38) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-37) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-36) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-35) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-34) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-33) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-32) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-31) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-30) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-29) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-28) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-27) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-26) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-25) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-23) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-22) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-21) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-20) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-19) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-18) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-17) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-16) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-15) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-14) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-13) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-12) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-11) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-10) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-9) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-7) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-6) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-5) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-4) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-3) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-2) Detaljnije...
 
 
 
 
     
 
(7-1) Detaljnije...
 
 
 
 
Kapije i
ograde
Stepenišne
ograde
Balkonske
ograde
Zaštitne
rešetke
Metalni
nameštaj
Metalna
galanterija
Kontinuirano osvajamo nove proizvode sa praćenjem savremenih trendova u dizajnu, prilagođavanjem tradicije modernim tokovima. Višestruko nagrađivani za vrhunski kvalitet i dizajn na Novosadskom sajmu!